Scroll to top

Integer en adequaat in tijden van crisis

De manier waarop een organisatie een crisissituatie afhandelt kan cruciaal zijn voor het voortbestaan van het bedrijf. Natuurrampen, stroomuitval, fouten in het productieproces, cybercrime of de Corona-crisis. Crisissituaties kunnen zich in allerlei vormen voordoen. Hoe je hier als bedrijf mee om moet gaan, verschilt per organisatie en situatie.

Als communicatie adviseurs betekent deze Corona-crisis ook voor ons dat we onze dagelijkse werkzaamheden anders moeten inrichten. Elke crisissituatie vraagt om een op maat gemaakte oplossing. Voor ons als communicatiespecialisten een kans om hier innovatief en creatief op in te spelen. Want het kost jaren om een reputatie op te bouwen, maar door verkeerd te reageren, kan een reputatie binnen een paar minuten zijn geruïneerd. Dus ondanks dat we kilometers van elkaar zijn verwijderd, zorgen we er nog steeds voor dat we als team aan de slag kunnen! 

Vaker dan verwacht

Dat een crisis ieder bedrijf kan overkomen, en dat het vaker voorkomt dan je misschien verwacht blijkt ook uit het onderzoek van Aon. De afgelopen 5 jaar heeft maar liefst 57% van de onderzochte bedrijven een crisis meegemaakt. Het blijkt dat een crisis volgens bedrijven zelf vooral invloed heeft op het functioneren van het bedrijf en als tweede invloed heeft op de reputatie.

De kosten door een crisis kunnen hoog oplopen voor een bedrijf. Een derde van de bedrijven geeft aan niet te weten wat de kosten van de meest recente crisissituatie waren voor het bedrijf. Van de bedrijven die wel inzicht had in de kosten, liep het flink in de papieren: voor zo’n 8% waren de kosten minimaal 1 miljoen euro.

Goede voorbereiding is het halve werk…

Toch zorgen veel bedrijven er zelf ook al voor dat ze goed zijn voorbereid op dergelijke situaties. Zo heeft 71% een recoveryplan in de la liggen, en 67% heeft een plan paraat om verstoringen van de continuïteit op te vangen. Een groot aantal organisaties (41%) heeft dan ook het gevoel voldoende te zijn voorbereid op crisissituaties.

Alles in verbinding

Zoals hierboven al werd aangegeven, vraagt elke unieke situatie, om een op maat gemaakte en gepaste oplossing. Een punt dat in ieder geval centraal staat is snelle en heldere communicatie, zowel intern als extern. Via social media wordt tegenwoordig alles direct naar buiten toe gecommuniceerd. Er moet dan ook snel worden geschakeld en gereageerd.

Medewerkers en klanten gaan zelf op zoek naar informatie die ze kunnen vinden via allerlei online kanalen. Het heeft daarom geen zin om een schandaal zo veel mogelijk in de doofpot te stoppen en een crisissituatie te ontkennen. Het ontkennen van schuld of betrokkenheid bij een crisis kan in eerste instantie positief werken, maar uiteindelijk zal dit op de lange termijn negatief effect hebben op de reputatie van een bedrijf. 

Communication is key

Maar hoe kun je er dan voor zorgen dat je als bedrijf zo goed mogelijk kunt inspelen op een crisissituatie? Voordat je in paniek gaat communiceren met de buitenwereld, moet je als organisatie zorgen dat alles intern goed op elkaar is afgestemd. Het moet helder zijn wie verantwoordelijk is voor bepaalde communicatie tijdens de crisissituatie.

Afhankelijk van de situatie kan een bedrijf er voor kiezen om proactief of reactief te reageren. Als wordt gekozen voor de proactieve benadering, dan communiceert het bedrijf uit zichzelf informatie naar buiten toe. Bij de reactieve benadering wordt er door het bedrijf alleen gereageerd op bepaalde berichtgeving en geruchten in het nieuws.

Voor welke vorm je als organisatie ook kiest, belangrijk blijft dat er transparant gecommuniceerd wordt: laat weten wat jouw bedrijf vindt en welke keuzes je maakt. Want in deze tijden van fake news, onuitputtelijke nieuwsbronnen, en waarin iedereen kan publiceren, wordt open en eerlijke communicatie extra gewaardeerd.