Tennet
De kracht
van een infographic

Elektriciteitsverbindingen in beeld

TenneT, netbeheerder van Nederland en delen van Duitsland, garandeert een leveringszekerheid van 99,99963% dankzij 25.000 kilometer hoogspanningskabels en innovatieve controlesystemen. Als grensoverschrijdende netbeheerder investeert TenneT fors in nationale en internationale transportcapaciteit, zowel op land als op zee. Hiermee stimuleren ze de Europese energietransitie en faciliteren ze de groei van hernieuwbare energiebronnen, met oog voor de uitdagingen van onvoorspelbare energieproductie en de noodzaak van grensoverschrijdende verbindingen.

Visueel en toegankelijk

In Nederland worden nieuwe elektriciteitsverbindingen met een spanningsniveau van 380.000 volt (en 220.000 volt) bovengronds aangelegd. Dit is in lijn met het rijksbeleid en de techniek is bewezen betrouwbaar. 

Helaas is het esthetisch niet de beste oplossing. Hierdoor vragen veel Nederlanders zich af waarom deze elektriciteitsverbindingen, ook wel elektriciteitsmasten genoemd, nog steeds bovengronds worden geplaatst. TenneT wilde dit vraagstuk op een visuele en toegankelijke manier beantwoorden.

Meer weten over design?
Bel Steven +31 26 7600102
of stuur een email