RID
Vernieuwing voor de
toekomst van leerlingen

Innovatie en ondersteuning bij RID

RID is een expertise-instituut dat zich richt op het ondersteunen van kinderen met leerproblemen, gebaseerd op 40 jaar wetenschappelijke kennis en ervaring. RID vertaalt wetenschappelijke inzichten naar praktische ondersteuning in taal en rekenen. Het instituut zorgt ervoor dat nieuwe kennis voortdurend wordt geïntegreerd in hun beleid, opleidingen en schoolpraktijk, met als doel de taal- en rekenvaardigheid en het zelfvertrouwen van elk kind te verbeteren.

Vernieuwing en modernisering

RID helpt niet alleen anderen om te blijven vernieuwen, maar doet dit zelf ook. Hun vorige, eveneens door Zichtbaar ontworpen logo, was toe aan vernieuwing. Ze wilden ook een nieuwe en modernere vormgeving, passend bij hun doelgroepen.

Een nieuwe huisstijl

Om de doelgroepen aan te blijven spreken, hebben we een nieuwe huisstijl ontworpen. Deze huisstijl bevat vriendelijke vormen en typografie met een fris en kleurrijk palet. Dit hebben we gecombineerd met vrolijke beelden.

Toepassing van de huisstijl

Door deze nieuwe huisstijl is er een basis gelegd voor de vormgeving van uiteenlopende middelen. Nadat de huisstijl was opgesteld, zijn we begonnen met een gloednieuwe website, in samenwerking met Linku. Wij hebben hier het webdesign voor verzorgd. Ook hebben we een serie brochures, infographics en beursstands gecreëerd.

Zelfredzaamheid en toekomstbestendigheid

Deze middelen waren niet alleen een basis voor onze eigen vormgeving, maar bieden RID ook handvatten om zelf middelen te ontwikkelen. Wij hebben voor verschillende middelen een basis gelegd, waarmee RID zelf aan de slag kan, zoals een serie formats voor Instagram. RID kan nu zelf de verschillende rubrieken inzetten. Ook hebben we een basis gelegd voor de vormgeving van oefenboekjes voor leerlingen, zodat RID deze de komende jaren zelf kan vullen met nieuwe inhoud.

Meer weten over logo's?
Bel Steven +31 26 7600102
of stuur een email